Η  KEYPLUS AE μελετώντας προσεκτικά το παρόν, με την εμπειρία του παρελθόντος και την γνώση του μέλλοντος, έχει αναδειχθεί ένας πολύτιμος συνεργάτης για όλες τις επιχειρήσεις που μας έχουν εμπιστευθεί.

Η ομάδα μας που στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, αποτελεί το « πολυεργαλείο » για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Το όραμά μας είναι να καθοδηγούμε τους συνεργάτες-πελάτες μας μέσα από τις πολυπλοκότητες της τεχνολογίας, να προδιαγράψουν την ομαλή λειτουργία στο «επιχειρηματικό σήμερα» και την ασφαλή και αποδοτική μετάβασή τους στο «επιχειρηματικό αύριο»,  παραμένοντας ο προτιμώμενος, αξιόπιστος και καινοτόμος προμηθευτής τεχνολογίας και υπηρεσιών, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.

Οι επιχειρήσεις που θα κατανοήσουν την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι αυτές που θα ευημερήσουν στο μέλλον.

Οι νέες τεχνολογίες και πώς αυτές θα επηρεάσουν το μέλλον του εργασιακού τομέα είναι το θέμα έρευνας που διεξήγαγε το Institute For The Future (IFTF) για λογαριασμό της Dell Technologies.

Ένα από τα κύρια πορίσματα της έρευνας είναι ότι το 85% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν το 2030 -δηλαδή σε μόλις 13 χρόνια- δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας θα είναι τόσο ραγδαίος που οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Η θέληση των ανθρώπων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θα τους ανοίξει το δρόμο για μια θέση εργασίας, αναφέρεται στην έρευνα.

Στην έρευνα εξετάζονται θέματα όπως οι αναδυόμενες τεχνολογίες -όπως παραδείγματος χάριν η τεχνητή νοημοσύνη- το υπολογιστικό νέφος (cloudservices), καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι θα καλούνται να εργάζονται σε περίπου 10 χρόνια από τώρα. Η έρευνα, με τίτλο «The Next Era of Human-Machine Partnership» (Η επόμενη εποχή της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών) προσφέρει επίσης μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και καταναλωτές θα προετοιμαστούν για μια «νέα κοινωνία σε ροή».

Σύμφωνα με την έρευνα προβλέπεται ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην πληροφορική, τα μεγάλα δεδομένα (big data) και η επεξεργαστική δύναμη των συστημάτων πρόκειται να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων στο όχι μακρινό μέλλον. Η κοινωνία θα εισέλθει σε μια νέα κατάσταση σχέσης με την τεχνολογία, η οποία θα χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως: θα βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν πολλούς περιορισμούς και οι άνθρωποι θα γίνουν «ψηφιακοί αγωγοί» για την εξέλιξη της καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Τα παραπάνω οδηγούν την ομάδα της KEYPLUSAE, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις, με γνώμονα πάντα την οικονομία κλίμακας που μπορεί να έχει κάθε συνεργάτης-πελάτης μας,  να τους προσφέρει τις καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες όπως περιγράφονται παρακάτω.

Προσπαθώντας να ομαδοποιήσουμε τις ανάγκες της σωστής λειτουργίας της κάθε επιχείρησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και είναι οι εξής:

1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που περιλαμβάνει την τηλεφωνική επικοινωνία (υπηρεσίες φωνής, τηλεφωνικό κέντρο), το internet, υπηρεσίες cloudκαι εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας και διαχείρισης πελατών.

2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που περιλαμβάνει τις μηχανές και τον αυτοματισμό γραφείου, τον φωτισμό, τον καθαρισμό αέρα, την ψύξη-θέρμανση του χώρου, την ενέργεια και την οργάνωση-είδη γραφείου

3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ που περιλαμβάνει σύγχρονο σύστημα συναγερμού, παρακολούθησης και καταγραφής για πρόληψη κακόβουλων ενεργειών και τέλος την ασφάλεια διαχείρισης εγγράφων.

4) ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING-ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εφαρμογές internet (website, eshop, socialmediamarketing) mobileapplications, μαζική αποστολή SMSκαι LinkUPHotel & TravelServicesNetwork